Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 15. siječnja 2018. - Strasbourg

11. Plan rada
Doslovno izvješće

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica za siječanj 2018. (PE 616.538/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Ponedjeljak

Zahtjev kluba zastupnika GUE/NGL za prijedlog rasprave i glasovanja o izvješću Gabriela Mate (A8-0381/2017): Očuvanje ribolovnih resursa i zaštita morskih ekosustava putem tehničkih mjera.

Govorili su: Younous Omarjee, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je obrazložio zahtjev, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je zatražio da predsjednik upotrijebi članak 175. Poslovnika, i Gabriel Mato (izvjestitelj) koji se usprotivio dvama zahtjevima.

Parlament je poimeničnim glasovanjem (119 za, 224 protiv, 9 suzdržanih) odbio zahtjev.

Utorak

Zahtjev kluba zastupnika GUE/NGL da se pitanje za usmeni odgovor upućeno Vijeću o Sporazumu o zabrani nuklearnog oružja (O-000097/2017) uvrsti u dnevni red.

Govorili su: Miguel Viegas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je obrazložio zahtjev, te Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je predložio da se ta tema uvrsti u dnevni red sjednice u veljači.

Parlament je poimeničnim glasovanjem (144 za, 204 protiv, 5 uzdržanih) odbio zahtjev.

°
° ° °

Govorio je Mark Demesmaeker o činjenici da je skupini zastupnika zabranjen pristup zatvoru Estremeri radi posjeta pritvorenih katalonskih separatista te je zatražio da predsjednik stupi u kontakt sa španjolskim vlastima (Predsjednik je to primio na znanje).

°
° ° °

Srijeda

Nema predloženih izmjena:

Četvrtak

Zahtjev kluba zastupnika GUE/NGL da se izjava Komisije o masovnim otpuštanjimaa u europskim konkurentskim poduzećima – slučaj Siemensa, uvrsti u dnevni red.

Govorio je Martin Schirdewan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je obrazložio zahtjev.

Parlament je poimeničnim glasovanjem (168 za, 178 protiv, 12 suzdržanih) odbio zahtjev.

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Posljednje ažuriranje: 3. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti