Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 15 januari 2018 - Straatsburg

11. Regeling van de werkzaamheden
CRE

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van januari 2018 (PE 616.538/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Maandag

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om uitstel van het debat en de stemming over het verslag Gabriel Mato (A8-0381/2017): Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen.

Het woord wordt gevoerd door Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek motiveert, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die de Voorzitter verzoekt gebruik te maken van artikel 175 van het Reglement, en Gabriel Mato (rapporteur), die zich uitspreekt tegen beide verzoeken.

Bij HS (119 voor, 224 tegen, 9 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Dinsdag

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om toevoeging van de vraag met verzoek om mondeling antwoord aan de Raad over het verdrag tot verbod van kernwapens (O-000097/2017).

Het woord wordt gevoerd door Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek motiveert, en Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die voorstelt dit onderwerp op te nemen op de agenda van de vergaderperiode van februari.

Bij HS (144 voor, 204 tegen, 5 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Mark Demesmaeker, die erop wijst dat een groep leden die een bezoek wilde brengen aan gedetineerde Catalaanse separatisten de toegang tot de Estremera-gevangenis werd ontzegd en verzoekt de Voorzitter contact op te nemen met de Spaanse autoriteiten (de Voorzitter neemt hiervan kennis).

°
° ° °

Woensdag

Geen wijzigingen.

Donderdag

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om toevoeging van de verklaring van de Commissie: Massaontslagen bij concurrerende Europese ondernemingen – de zaak Siemens.

Het woord wordt gevoerd door Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek motiveert.

Bij HS (168 voor, 178 tegen, 12 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 3 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid