Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 15. januar 2018 - Strasbourg

11. Razpored dela
Dobesedni zapis

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delna zasedanja januarja 2018 (PE 616.538/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Ponedeljek

Zahteva skupine GUE/NGL za preložitev razprave in glasovanja o poročilu Gabriela Mata (A8-0381/2017): Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi.

Govorili so Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, ki je obrazložil zahtevo, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je zahteval, da predsednik uporabi člen 175 Poslovnika, in Gabriel Mato (poročevalec), ki je nasprotoval zahtevama.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (119 za, 224 proti, 9 vzdržani) zavrnil zahtevo.

Torek

Zahteva skupine GUE/NGL, da se na dnevni red uvrsti vprašanje Svetu za ustni odgovor o pogodbi o prepovedi jedrskega orožja (O-000097/2017).

Govorili so Miguel Viegas v imenu skupine GUE/NGL, ki je obrazložil zahtevo, in Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je predlagal, da se zadeva uvrsti na dnevni red februarskega zasedanja.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (144 za, 204 proti, 5 vzdržani) zavrnil zahtevo.

°
° ° °

Govoril je Mark Demesmaeker o dejstvu, da je bil skupini poslancev zavrnjen dostop do zapora Estremera, kjer so želeli obiskati pridržane katalonske separatiste, in zahtevi, da predsednik stopi v stik s španskimi oblastmi (predsednik se je seznanil z zadevo).

°
° ° °

Sreda

Ni sprememb.

Četrtek

Zahteva skupine GUE/NGL, da se na dnevni red uvrsti izjava Komisije o množičnem odpuščanju v evropskih konkurenčnih podjetjih – primer Siemensa.

Govoril je Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL, ki je obrazložil zahtevo.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (168 za, 178 proti, 12 vzdržani) zavrnil zahtevo.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Zadnja posodobitev: 3. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov