Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0376(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0391/2017

Rozpravy :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Hlasování :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Vysvětlení hlasování
PV 13/11/2018 - 4.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Zápis
Pondělí, 15. ledna 2018 - Štrasburk

12. Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů ***I – Energetická účinnost ***I – Správa energetické unie ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: José Blanco López (A8-0392/2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajové: Michèle Rivasi a Claude Turmes (A8-0402/2017)

José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi a Claude Turmes uvedli zprávy.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Florent Marcellesi (zpravodaj výboru DEVE), Bas Eickhout (zpravodaj výboru ENVI), Marijana Petir (zpravodajka výboru AGRI), Eleonora Evi (zpravodajka výboru PETI), Jytte Guteland (zpravodajka výboru ENVI), Jens Rohde (zpravodaj výboru AGRI), Seán Kelly za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Adam Gierek, Evžen Tošenovský za skupinu ECR, Fredrick Federley za skupinu ALDE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE, Dario Tamburrano za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Tibor Szanyi a Adam Gierek, Theresa Griffin, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Kateřina Konečná a Peter Liese, a Gerben-Jan Gerbrandy.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Xabier Benito Ziluaga, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Gunnar Hökmark, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Pavel Telička, João Ferreira, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Olaf Stuger, Angélique Delahaye, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Kateřina Konečná, Peter Liese, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Claude Turmes, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Edouard Martin, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Jo Leinen, Krišjānis Kariņš, Peter Kouroumbashev, Pilar Ayuso, Miapetra Kumpula-Natri a Flavio Zanonato.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Henna Virkkunen, Inés Ayala Sender, Zoltán Balczó a Franc Bogovič.

Vystoupil Miguel Arias Cañete.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Vystoupili: José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi a Claude Turmes.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.4 zápisu ze dne 17.1.2018, bod 10.5 zápisu ze dne 17.1.2018 a bod 10.6 zápisu ze dne 17.1.2018.

Poslední aktualizace: 3. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí