Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/0376(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

A8-0391/2017

Rasprave :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Glasovanja :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Objašnjenja glasovanja
PV 13/11/2018 - 4.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Zapisnik
Ponedjeljak, 15. siječnja 2018. - Strasbourg

12. Promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora ***I - Energetska učinkovitost ***I - Upravljanje energetskom unijom ***I (rasprava)
Doslovno izvješće

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: José Blanco López (A8-0392/2017)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju energetskom unijom, izmjeni Direktive 94/22/EZ, Direktive 98/70/EZ, Direktive 2009/31/EZ, Uredbe (EZ) br. 663/2009, Uredbe (EZ) br. 715/2009, Direktive 2009/73/EZ, Direktive Vijeća 2009/119/EZ, Direktive 2010/31/EU, Direktive 2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU i Direktive Vijeća (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelji: Michèle Rivasi i Claude Turmes (A8-0402/2017)

José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi i Claude Turmes predstavili su izvješće.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Govorili su: Florent Marcellesi (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Bas Eickhout (izvjestitelj za mišljenje Odbora ENVI), Marijana Petir (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AGRI), Eleonora Evi (izvjestiteljica za mišljenje Odbora PETI), Jytte Guteland (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ENVI), Jens Rohde (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kathleen Van Brempt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Adam Gierek, Evžen Tošenovský, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Fredrick Federley, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Benedek Jávor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dario Tamburrano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Barbara Kappel, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Tibor Szanyi i Adam Gierek, Theresa Griffin, koja je također odgovorila na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Kateřina Konečná i Peter Liese, i Gerben-Jan Gerbrandy.

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

Govorili su: Xabier Benito Ziluaga, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Gunnar Hökmark, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Pavel Telička, João Ferreira, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Olaf Stuger, Angélique Delahaye, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Kateřina Konečná, Peter Liese, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Claude Turmes, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Edouard Martin, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Jo Leinen, Krišjānis Kariņš, Peter Kouroumbashev, Pilar Ayuso, Miapetra Kumpula-Natri i Flavio Zanonato.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Henna Virkkunen, Inés Ayala Sender, Zoltán Balczó i Franc Bogovič.

Govorio je Miguel Arias Cañete.

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

Govorili su: José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi i Claude Turmes.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.4 zapisnika od 17.1.2018., točka 10.5 zapisnika od 17.1.2018. i točka 10.6 zapisnika od 17.1.2018..

Posljednje ažuriranje: 3. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti