Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0376(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A8-0391/2017

Viták :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Szavazatok :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
A szavazatok indokolása
PV 13/11/2018 - 4.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Jegyzőkönyv
2018. január 15., Hétfő - Strasbourg

12. A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása ***I - Energiahatékonyság ***I - Az energiaunió irányítása ***I (vita)
CRE

Jelentés a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: José Blanco López (A8-0392/2017)

Jelentés az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Jelentés az energiaunió irányításáról, valamint a 94/22/EK irányelv, a 98/70/EK irányelv, a 2009/31/EK irányelv, a 663/2009/EK rendelet, a 715/2009/EK rendelet, a 2009/73/EK irányelv, a 2009/119/EK tanácsi irányelv, a 2010/31/EU irányelv, a 2012/27/EU irányelv, a 2013/30/EU irányelv és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról és az 525/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadók: Michèle Rivasi és Claude Turmes (A8-0402/2017)

José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi és Claude Turmes előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Felszólal: Florent Marcellesi (a DEVE bizottság véleményének előadója), Bas Eickhout (az ENVI bizottság véleményének előadója), Marijana Petir (az AGRI bizottság véleményének előadója), Eleonora Evi (a PETI bizottság véleményének előadója), Jytte Guteland (az ENVI bizottság véleményének előadója), Jens Rohde (az AGRI bizottság véleményének előadója), Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Adam Gierek, Evžen Tošenovský, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fredrick Federley, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Benedek Jávor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi és Adam Gierek, Theresa Griffin, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Kateřina Konečná és Peter Liese, és Gerben-Jan Gerbrandy.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Xabier Benito Ziluaga, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Gunnar Hökmark, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Pavel Telička, João Ferreira, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Olaf Stuger, Angélique Delahaye, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Kateřina Konečná, Peter Liese, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Claude Turmes, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Edouard Martin, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Jo Leinen, Krišjānis Kariņš, Peter Kouroumbashev, Pilar Ayuso, Miapetra Kumpula-Natri és Flavio Zanonato.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Henna Virkkunen, Inés Ayala Sender, Zoltán Balczó és Franc Bogovič.

Felszólal: Miguel Arias Cañete.

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

Felszólal: José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi és Claude Turmes.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.1.17-i jegyzőkönyv, 10.4. pont , 2018.1.17-i jegyzőkönyv, 10.5. pont és 2018.1.17-i jegyzőkönyv, 10.6. pont .

Utolsó frissítés: 2018. április 3.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat