Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/0376(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A8-0391/2017

Razprave :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Glasovanja :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Obrazložitev glasovanja
PV 13/11/2018 - 4.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Zapisnik
Ponedeljek, 15. januar 2018 - Strasbourg

12. Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov ***I - Energetska učinkovitost ***I - Upravljanje energetske unije ***I (razprava)
Dobesedni zapis

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: José Blanco López (A8-0392/2017)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju energetske unije, spremembi Direktive 94/22/ES, Direktive 98/70/ES, Direktive 2009/31/ES, Uredbe (ES) št. 663/2009, Uredbe (ES) št. 715/2009, Direktive 2009/73/ES, Direktive Sveta 2009/119/ES, Direktive 2010/31/EU, Direktive 2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU in Direktive Sveta (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Soporočevalca: Michèle Rivasi in Claude Turmes (A8-0402/2017)

José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi in Claude Turmes so predstavili poročila.

Govoril je Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Govorili so Florent Marcellesi (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Bas Eickhout (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Marijana Petir (pripravljavka mnenja odbora AGRI), Eleonora Evi (pripravljavka mnenja odbora PETI), Jytte Guteland (pripravljavka mnenja odbora ENVI), Jens Rohde (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Seán Kelly v imenu skupine PPE, Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Adam Gierek, Evžen Tošenovský v imenu skupine ECR, Fredrick Federley v imenu skupine ALDE, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Tibor Szanyi in Adam Gierek, Theresa Griffin, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Kateřina Konečná in Peter Liese, in Gerben-Jan Gerbrandy.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorili so Xabier Benito Ziluaga, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Gunnar Hökmark, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Pavel Telička, João Ferreira, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Olaf Stuger, Angélique Delahaye, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Kateřina Konečná, Peter Liese, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Claude Turmes, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Edouard Martin, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Jo Leinen, Krišjānis Kariņš, Peter Kouroumbashev, Pilar Ayuso, Miapetra Kumpula-Natri in Flavio Zanonato.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Henna Virkkunen, Inés Ayala Sender, Zoltán Balczó in Franc Bogovič.

Govoril je Miguel Arias Cañete.

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Govorili so José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi in Claude Turmes.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.4 zapisnika z dne 17.1.2018, točka 10.5 zapisnika z dne 17.1.2018 in točka 10.6 zapisnika z dne 17.1.2018.

Zadnja posodobitev: 3. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov