Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0074(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0381/2017

Předložené texty :

A8-0381/2017

Rozpravy :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Hlasování :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Vysvětlení hlasování
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Zápis
Pondělí, 15. ledna 2018 - Štrasburk

13. Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 a (EU) č. 1380/2013 a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

Gabriel Mato uvedl zprávu.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Nicola Caputo (zpravodaj výboru ENVI), Alain Cadec za skupinu PPE, Renata Briano za skupinu S&D, Peter van Dalen za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil John Stuart Agnew, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Marco Affronte za skupinu Verts/ALE, Mike Hookem za skupinu EFDD, Sylvie Goddyn za skupinu ENF, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Yannick Jadot, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas a Jarosław Wałęsa.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Francisco José Millán Mon, Jérôme Lavrilleux, Marijana Petir, Seán Kelly, Notis Marias, Jan Huitema a João Ferreira.

Vystoupili: Karmenu Vella a Gabriel Mato.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.3 zápisu ze dne 16.1.2018.

Poslední aktualizace: 3. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí