Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0074(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0381/2017

Indgivne tekster :

A8-0381/2017

Forhandlinger :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Afstemninger :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Stemmeforklaringer
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Protokol
Mandag den 15. januar 2018 - Strasbourg

13. Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 og (EU) nr. 1380/2013 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

Gabriel Mato forelagde betænkningen.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere: Nicola Caputo (ordfører for udtalelse fra ENVI), Alain Cadec for PPE-Gruppen, Renata Briano for S&D-Gruppen, Peter van Dalen for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra John Stuart Agnew, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Marco Affronte for Verts/ALE-Gruppen, Mike Hookem for EFDD-Gruppen, Sylvie Goddyn for ENF-Gruppen, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Yannick Jadot, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas og Jarosław Wałęsa.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Francisco José Millán Mon, Jérôme Lavrilleux, Marijana Petir, Seán Kelly, Notis Marias, Jan Huitema og João Ferreira.

Talere: Karmenu Vella og Gabriel Mato.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.3 i protokollen af 16.1.2018.

Seneste opdatering: 3. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik