Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0074(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0381/2017

Esitatud tekstid :

A8-0381/2017

Arutelud :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Hääletused :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Selgitused hääletuse kohta
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Protokoll
Esmaspäev, 15. jaanuar 2018 - Strasbourg

13. Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmist tehniliste meetmete abil ning millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1967/2006, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1224/2009 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1343/2011 ja (EL) nr 1380/2013 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 894/97, (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 2549/2000, (EÜ) nr 254/2002, (EÜ) nr 812/2004 ja (EÜ) nr 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

Gabriel Mato tutvustas raportit.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Nicola Caputo (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Alain Cadec fraktsiooni PPE nimel, Renata Briano fraktsiooni S&D nimel, Peter van Dalen fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas John Stuart Agnew, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marco Affronte fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mike Hookem fraktsiooni EFDD nimel, Sylvie Goddyn fraktsiooni ENF nimel, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Yannick Jadot, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas ja Jarosław Wałęsa.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Francisco José Millán Mon, Jérôme Lavrilleux, Marijana Petir, Seán Kelly, Notis Marias, Jan Huitema ja João Ferreira.

Sõna võtsid Karmenu Vella ja Gabriel Mato.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.1.2018 protokollipunkt 5.3.

Viimane päevakajastamine: 3. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika