Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0074(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0381/2017

Ingediende teksten :

A8-0381/2017

Debatten :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Stemmingen :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Stemverklaringen
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Notulen
Maandag 15 januari 2018 - Straatsburg

13. Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. 1343/2011 en (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 894/97, (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2549/2000, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 812/2004 en (EG) nr. 2187/2005 van de Raad [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

Gabriel Mato leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Nicola Caputo (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Alain Cadec, namens de PPE-Fractie, Renata Briano, namens de S&D-Fractie, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van John Stuart Agnew, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Affronte, namens de Verts/ALE-Fractie, Mike Hookem, namens de EFDD-Fractie, Sylvie Goddyn, namens de ENF-Fractie, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Yannick Jadot, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas en Jarosław Wałęsa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Francisco José Millán Mon, Jérôme Lavrilleux, Marijana Petir, Seán Kelly, Notis Marias, Jan Huitema en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Gabriel Mato.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.3 van de notulen van 16.1.2018.

Laatst bijgewerkt op: 3 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid