Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0074(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0381/2017

Teksty złożone :

A8-0381/2017

Debaty :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Głosowanie :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Wyjaśnienia do głosowania
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Protokół
Poniedziałek, 15 stycznia 2018 r. - Strasburg

13. Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zachowania zasobów rybnych i ochrony ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1224/2009 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 i (UE) nr 1380/2013 oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 894/97, (WE) nr 850/98, (WE) nr 2549/2000, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

Gabriel Mato przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Nicola Caputo (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Alain Cadec w imieniu grupy PPE, Renata Briano w imieniu grupy S&D, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Johna Stuarta Agnew, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Affronte w imieniu grupy Verts/ALE, Mike Hookem w imieniu grupy EFDD, Sylvie Goddyn w imieniu grupy ENF, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Yannick Jadot, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas i Jarosław Wałęsa.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Francisco José Millán Mon, Jérôme Lavrilleux, Marijana Petir, Seán Kelly, Notis Marias, Jan Huitema i João Ferreira.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Gabriel Mato.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.3 protokołu z dnia 16.1.2018.

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności