Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0074(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0381/2017

Texte depuse :

A8-0381/2017

Dezbateri :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Voturi :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Explicaţii privind voturile
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Proces-verbal
Luni, 15 ianuarie 2018 - Strasbourg

13. Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1343/2011 și (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

Gabriel Mato și-a prezentat raportul.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Au intervenit: Nicola Caputo (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Alain Cadec, în numele Grupului PPE, Renata Briano, în numele Grupului S&D, Peter van Dalen, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către John Stuart Agnew, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Affronte, în numele Grupului Verts/ALE, Mike Hookem, în numele Grupului EFDD, Sylvie Goddyn, în numele Grupului ENF, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Yannick Jadot, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas și Jarosław Wałęsa.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Francisco José Millán Mon, Jérôme Lavrilleux, Marijana Petir, Seán Kelly, Notis Marias, Jan Huitema și João Ferreira.

Au intervenit: Karmenu Vella și Gabriel Mato.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.3 al PV din 16.1.2018.

Ultima actualizare: 3 aprilie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate