Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0074(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0381/2017

Predkladané texty :

A8-0381/2017

Rozpravy :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Hlasovanie :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Zápisnica
Pondelok, 15. januára 2018 - Štrasburg

13. Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 a (EÚ) č. 1380/2013 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

Gabriel Mato uviedol správu.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Nicola Caputo (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Alain Cadec v mene skupiny PPE, Renata Briano v mene skupiny S&D, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil John Stuart Agnew, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Marco Affronte v mene skupiny Verts/ALE, Mike Hookem v mene skupiny EFDD, Sylvie Goddyn v mene skupiny ENF, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Yannick Jadot, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas a Jarosław Wałęsa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Francisco José Millán Mon, Jérôme Lavrilleux, Marijana Petir, Seán Kelly, Notis Marias, Jan Huitema a João Ferreira.

Vystúpili: Karmenu Vella a Gabriel Mato.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.3 zápisnice zo dňa 16.1.2018.

Posledná úprava: 3. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia