Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2040(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0389/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0389/2017

Συζήτηση :

PV 15/01/2018 - 15
CRE 15/01/2018 - 15

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2018 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0002

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο

15. Υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ [2017/2040(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

Ο Andrea Cozzolino παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Franc Bogovič, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laurenţiu Rebega, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Andrey Novakov, Tonino Picula, Krzysztof Hetman και Andor Deli.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Μαρία Σπυράκη, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Δημήτριος Παπαδημούλης, Rosa D'Amato, Ivana Maletić, John Howarth, Stanislav Polčák, Maria Grapini και Sirpa Pietikäinen.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu και Andrea Cozzolino.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου