Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2501(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000100/2017

Внесени текстове :

O-000100/2017 (B8-0001/2018)

Разисквания :

PV 15/01/2018 - 16
CRE 15/01/2018 - 16

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Понеделник, 15 януари 2018 г. - Страсбург

16. Прилагане на Регламент (ЕС) 2015/1839 по отношение на специфичните мерки за Гърция (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор (O-000100/2017) зададен от Искра Михайлова, от името на комисията DEVE, към Комисията: Прилагането на Регламент (ЕС) № 2015/1839 по отношение на специфичните мерки за Гърция (2018/2501(RSP)) (B8-0001/2018)

Искра Михайлова разви въпроса.

Corina Crețu (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Pascal Arimont, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Spyraki, Michela Giuffrida, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Lambert van Nistelrooij, Miltiadis Kyrkos и Manolis Kefalogiannis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Spyraki, Kostas Chrysogonos и Stanislav Polčák.

Изказа се Corina Crețu.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 3 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност