Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2501(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000100/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000100/2017 (B8-0001/2018)

Συζήτηση :

PV 15/01/2018 - 16
CRE 15/01/2018 - 16

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο

16. Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1839 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000100/2017) που κατέθεσε η Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1839 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα(2018/2501(RSP)) (B8-0001/2018)

Η Iskra Mihaylova αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Pascal Arimont, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Μαρίας Σπυράκη, Michela Giuffrida, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Lambert van Nistelrooij, Μιλτιάδης Κύρκος και Μανώλης Κεφαλογιάννης.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Μαρία Σπυράκη, Κώστας Χρυσόγονος και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου