Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2501(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000100/2017

Ingediende teksten :

O-000100/2017 (B8-0001/2018)

Debatten :

PV 15/01/2018 - 16
CRE 15/01/2018 - 16

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Maandag 15 januari 2018 - Straatsburg

16. Tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 2015/1839 wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000100/2017) van Iskra Mihaylova, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 2015/1839 wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland (2018/2501(RSP)) (B8-0001/2018)

Iskra Mihaylova licht de vraag toe.

Corina Crețu (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Pascal Arimont, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Spyraki, Michela Giuffrida, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Matthijs van Miltenburg, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Lambert van Nistelrooij, Miltiadis Kyrkos en Manolis Kefalogiannis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Spyraki, Kostas Chrysogonos en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 3 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid