Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 15 януари 2018 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявления на председателството
 4.Съобщение на председателството
 5.Одобряване на протокола от предишното заседание
 6.Състав на Парламента
 7.Състав на комисиите и делегациите
 8.Преговори преди първо четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 9.Внесени документи
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 11.Ред на работа
 12.Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници ***I - Енергийна ефективност ***I - Управление на енергийния съюз ***I (разискване)
 13.Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки ***I (разискване)
 14.Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан ***I (разискване)
 15.Прилагане на макрорегионалните стратегии на ЕС (разискване)
 16.Прилагане на Регламент (ЕС) 2015/1839 по отношение на специфичните мерки за Гърция (разискване)
 17.Международно управление на океаните: дневен ред за бъдещето на нашите океани в контекста на целите за устойчиво развитие за 2030 г. (кратко представяне)
 18.Жените, равенството между половете и справедливостта в областта на климата (кратко представяне)
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (161 kb) Присъствен списък (59 kb) Резултати от поименно гласуване (60 kb) 
 
Протокол (79 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от поименно гласуване (27 kb) 
 
Протокол (255 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от поименно гласуване (445 kb) 
Последно осъвременяване: 3 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност