Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Pondělí, 15. ledna 2018 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Sdělení předsednictví
 5.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 6.Složení Parlamentu
 7.Členství ve výborech a delegacích
 8.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 9.Předložení dokumentů
 10.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 11.Plán práce
 12.Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů ***I – Energetická účinnost ***I – Správa energetické unie ***I (rozprava)
 13.Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření ***I (rozprava)
 14.Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří ***I (rozprava)
 15.Provádění makroregionálních strategií EU (rozprava)
 16.Uplatňování nařízení (EU) 2015/1839 týkajícího se zvláštních opatření pro Řecko (rozprava)
 17.Mezinárodní správa oceánů: agenda pro budoucnost našich oceánů v souvislosti s cíli udržitelného rozvoje pro rok 2030 (krátké přednesení)
 18.Ženy, rovnost žen a mužů a spravedlnost v oblasti klimatu (krátké přednesení)
 19.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (144 kb) Prezenční listina (59 kb) Jmenovitá hlasování (60 kb) 
 
Zápis (76 kb) Prezenční listina (11 kb) Jmenovitá hlasování (27 kb) 
 
Zápis (236 kb) Prezenční listina (63 kb) Jmenovitá hlasování (438 kb) 
Poslední aktualizace: 3. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí