Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 15. jaanuar 2018 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Presidentuuri teadaanne
 5.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 6.Parlamendi koosseis
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 9.Esitatud dokumendid
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 11.Tööplaan
 12.Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine ***I - Energiatõhusus ***I - Energialiidu juhtimine ***I (arutelu)
 13.Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil ***I (arutelu)
 14.Vaikse ookeani lõunaosa piirkondliku kalandusorganisatsiooni (SPRFMO) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ***I (arutelu)
 15.ELi makropiirkondlike strateegiate rakendamine (arutelu)
 16.Kreeka erimeetmeid käsitleva määruse (EL) 2015/1839 rakendamine (arutelu)
 17.Rahvusvaheline ookeanide majandamine ja meie ookeanide tulevikku hõlmav kava 2030. aastaks seatud kestliku arengu eesmärkide kontekstis (lühiettekanne)
 18.Naised, sooline võrdõiguslikkus ja kliimaõiglus (lühiettekanne)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (143 kb) Kohalolijate nimekiri (59 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (60 kb) 
 
Protokoll (74 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (27 kb) 
 
Protokoll (231 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (433 kb) 
Viimane päevakajastamine: 3. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika