Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 15. tammikuuta 2018 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Puhemiehen ilmoitus
 5.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 8.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 9.Vastaanotetut asiakirjat
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 11.Käsittelyjärjestys
 12.Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen ***I - Energiatehokkuus ***I - Energiaunionin hallinto ***I (keskustelu)
 13.Kalavarojen säilyttäminen ja meriekosysteemien suojeleminen teknisten toimenpiteiden avulla ***I (keskustelu)
 14.Eteläisen Tyynenmeren alueellisen kalastusjärjestön yleissopimusalueella sovellettavat hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet ***I (keskustelu)
 15.EU:n makroaluestrategioiden täytäntöönpano (keskustelu)
 16.Kreikkaa koskevista erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2015/1839 täytäntöönpano (keskustelu)
 17.Kansainvälinen valtamerten hallinnointi: valtamerten tulevaisuusohjelma vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden yhteydessä (lyhyt esittely)
 18.Naiset, sukupuolten tasa-arvo ja ilmasto-oikeudenmukaisuus (lyhyt esittely)
 19.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (146 kb) Läsnäololista (59 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (60 kb) 
 
Pöytäkirja (75 kb) Läsnäololista (11 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (27 kb) 
 
Pöytäkirja (234 kb) Läsnäololista (62 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (433 kb) 
Päivitetty viimeksi: 3. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö