Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 15 stycznia 2018 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Komunikat Przewodniczącego
 5.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 6.Skład Parlamentu
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 9.Składanie dokumentów
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 11.Porządek obrad
 12.Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych ***I - Efektywność energetyczna ***I - Zarządzanie unią energetyczną ***I (debata)
 13.Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych ***I (debata)
 14.Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku ***I (debata)
 15.Wdrażanie strategii makroregionalnych UE (debata)
 16.Wdrożenie rozporządzenia (UE) 2015/1839 w zakresie szczególnych środków dla Grecji (debata)
 17.Międzynarodowe zarządzanie oceanami – program działań na rzecz przyszłości oceanów w kontekście celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030 (krótka prezentacja)
 18.Kobiety, równouprawnienie płci i sprawiedliwość klimatyczna (krótka prezentacja)
 19.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (144 kb) Lista obecności (59 kb) Głosowanie imienne (60 kb) 
 
Protokół (76 kb) Lista obecności (11 kb) Głosowanie imienne (27 kb) 
 
Protokół (246 kb) Lista obecności (63 kb) Głosowanie imienne (367 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności