Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Luni, 15 ianuarie 2018 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarațiile Președintelui
 4.Comunicarea Președintelui
 5.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 6.Componența Parlamentului
 7.Componența comisiilor și delegațiilor
 8.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 9.Depunere de documente
 10.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 11.Ordinea lucrărilor
 12.Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile ***I - Eficiența energetică ***I - Guvernanța uniunii energetice ***I (dezbatere)
 13.Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice ***I (dezbatere)
 14.Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Organizației regionale de gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud ***I (dezbatere)
 15.Punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale UE (dezbatere)
 16.Punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 2015/1839 în ceea ce privește adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia (dezbatere)
 17.Guvernanța internațională a oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre în contextul ODD-urilor pentru 2030 (prezentare succintă)
 18.Femeile, egalitatea de gen și justiția climatică (prezentare succintă)
 19.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (150 kb) Lista de prezenţă (59 kb) Voturi prin apel nominal (60 kb) 
 
Proces-verbal (76 kb) Lista de prezenţă (11 kb) Voturi prin apel nominal (27 kb) 
 
Proces-verbal (239 kb) Lista de prezenţă (63 kb) Voturi prin apel nominal (437 kb) 
Ultima actualizare: 3 aprilie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate