Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 15. januára 2018 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Oznámenie predsedníctva
 5.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Zloženie výborov a delegácií
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 9.Predloženie dokumentov
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 11.Program práce
 12.Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov ***I - Energetická efektívnosť ***I - Riadenie energetickej únie ***I (rozprava)
 13.Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení ***I (rozprava)
 14.Riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne ***I (rozprava)
 15.Vykonávanie makroregionálnych stratégií EÚ (rozprava)
 16.Vykonávanie nariadenia (EÚ) 2015/1839 o osobitných opatreniach pre Grécko (rozprava)
 17.Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov v kontexte cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 (stručná prezentácia)
 18.Ženy, rovnosť medzi ženami a mužmi a klimatická spravodlivosť (stručná prezentácia)
 19.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (144 kb) Prezenčná listina (59 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (60 kb) 
 
Zápisnica (76 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (27 kb) 
 
Zápisnica (243 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (436 kb) 
Posledná úprava: 3. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia