Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 15 januari 2018 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Meddelande från talmannen
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 9.Inkomna dokument
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 11.Arbetsplan
 12.Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor ***I – Energieffektivitet ***I – Styrningen av energiunionen ***I (debatt)
 13.Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder ***I (debatt)
 14.Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet ***I (debatt)
 15.Genomförandet av EU:s makroregionala strategier (debatt)
 16.Genomförande av förordning (EU) nr 2015/1839 om särskilda åtgärder till förmån för Grekland (debatt)
 17.Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid i samband med målen för hållbar utveckling till 2030 (kortfattad redogörelse)
 18.Kvinnor, jämställdhet och klimaträttvisa (kortfattad redogörelse)
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (145 kb) Närvarolista (59 kb) Omröstningar med namnupprop (60 kb) 
 
Protokoll (75 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningar med namnupprop (27 kb) 
 
Protokoll (237 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningar med namnupprop (433 kb) 
Senaste uppdatering: 3 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy