Indeks 
Zapisnik
PDF 235kWORD 75k
Ponedjeljak, 15. siječnja 2018. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Izjave Predsjedništva
 4.Priopćenje predsjedništva
 5.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 6.Sastav Parlamenta
 7.Sastav odbora i izaslanstava
 8.Pregovori prije prvog čitanja u Parlementu (članak 69.c Poslovnika)
 9.Podnošenje dokumenata
 10.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 11.Plan rada
 12.Promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora ***I - Energetska učinkovitost ***I - Upravljanje energetskom unijom ***I (rasprava)
 13.Očuvanje ribolovnih resursa i zaštita morskih ekosustava putem tehničkih mjera ***I (rasprava)
 14.Mjere za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjive na području primjene Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom južnog Pacifika ***I (rasprava)
 15.Provedba makroregionalnih strategija EU-a (rasprava)
 16.Provedba Uredbe (EU) 2015/1839 o posebnim mjerama za Grčku (rasprava)
 17.Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana u kontekstu ciljeva održivoga razvoja do 2030. (kratko predstavljanje)
 18.Žene, rodna ravnopravnost i pravednija klimatska politika (kratko predstavljanje)
 19.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 20.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 21.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se sjednica koja je prekinuta u četvrtak 14. prosinca 2017.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 17:05 h.


3. Izjave Predsjedništva

Predsjednik je obavijestio prisutne da je Leyla Zana, dobitnica Nagrade Saharov za 1995. godinu, razriješena s funkcije zastupnice u turskom parlamentu. Izrazio je solidarnost Europskog parlamenta te je osudio nezakonit karakter razrješenja.

Predsjednik je također rekao da je zabrinut zbog stalnih kršenja ljudskih prava u Turskoj koja se odnose i na političku oporbu i na predstavnike civilnog društva.


4. Priopćenje predsjedništva

Predsjednik je priopćio da će Leo Varadkar, irski premijer, sudjelovati u srijedu sudjelovati u prvoj raspravi o budućnosti Europe (točka 57. konačnog prijedloga dnevnog reda), nakon čega će uslijediti slične rasprava u kojima se Europski parlament smješta u središte budućnosti Unije.


5. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


6. Sastav Parlamenta

Josu Juaristi Abaunz pisanim je putem podnio ostavku na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 28. veljače 2018.

U skladu s člankom 4. stavcima 1. i 3. Poslovnika, Parlament utvrđuje slobodno zastupničko mjesto od tog datuma i o tome obavještava nadležno nacionalno tijelo.


7. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je zaprimio od klubova zastupnika S&D i ALDE zahtjeve za sljedeća imenovanja:

Odbor EMPL: Michael Detjen

Izaslanstvo za odnose s SAD-om: Simona Bonafè umjesto Nicole Caputa

Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom: Nicola Caputo umjesto Simone Bonafè

Odbor CONT: Wolf Klinz umjesto Hannua Takkule

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


8. Pregovori prije prvog čitanja u Parlementu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik objavljuje odluke nekoliko odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore, u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika:

—   Odbor LIBE, na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području    slobode, sigurnosti i pravde te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011 (COM(2017) 0352 –    C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)). Izvjestiteljica: Monica Macovei (A8-0404/2017)

—   Odbor LIBE, na temelju izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju pranja novca sredstvima kaznenog prava (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)). Izvjestitelj: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

—   Odbor LIBE, na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i oduzimanje (COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD). Izvjestiteljica: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika, zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku zatražiti, prije ponoći sutrašnjeg dana, utorka 16. siječnja 2018., da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore.

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.


9. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 u pogledu raspona ribolovne smrtnosti i razina očuvanja za određene stokove haringe u Baltičkome moru (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Prijedlog odluke Vijeća o otkazivanju Sporazuma o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Unije Komorâ (14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 256/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o obavješćivanju Komisije o investicijskim projektima u području energetske infrastrukture u Europskoj uniji (COM(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2016/97 u pogledu datuma primjene mjera za prenošenje u nacionalna zakonodavstva država članica (COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

JURI, IMCO

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju terorizma (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju terorizma (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, JURI

2) od odbora, izvješća

- * Izvješće o predloženom imenovanju Tonyja Jamesa Murphyja za člana Revizorskog suda (14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE)) - CONT - izvjestitelj : Indrek Tarand (A8-0002/2018)

- * Izvješće o predloženom imenovanju Eve Lindström za članicu Revizorskog suda (14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE)) - CONT - izvjestitelj: Indrek Tarand (A8-0003/2018)

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)) - IMCO - JURI - izvjestiteljica: Evelyne Gebhardt - : Axel Voss (A8-0375/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom južnog Pacifika (SPRFMO) (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)) - PECH - izvjestiteljica: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijećao očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava tehničkim mjerama, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1343/2011 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) - PECH - izvjestitelj: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

- Izvješće o Godišnjem izvješću Europske središnje banke za 2016. (2017/2124(INI)) - ECON - izvjestitelj: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

- * Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (preinaka) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)) - JURI - izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa, tehničke pomoći i provoza u pogledu robe s dvojnom namjenom (preinaka) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD)) - INTA - izvjestitelj: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti (COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) - ITRE - izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) - ITRE - izvjestitelj: José Blanco López (A8-0392/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005 (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)) - ECON - LIBE - : Mady Delvaux - izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se uređuju profesije (COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)) - IMCO - izvjestitelj: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- ***I Izvješće Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, kojom se utvrđuje postupak obavješćivanja kad je riječ o sustavima ovlašćivanja i zahtjevima povezanima s uslugama te o izmjeni Direktive 2006/123/EZ i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)) - IMCO - izvjestitelj: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- Izvješće o međunarodnom upravljanju oceanima: plan za budućnost naših oceana u okviru ciljeva održivog razvoja do 2030. (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI)) - ENVI - izvjestitelj: José Inácio Faria (A8-0399/2017)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Marakeškog ugovora o olakšanju pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima (12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)) - JURI - izvjestitelj: Max Andersson (A8-0400/2017)

- Izvješće o provedbi Direktive 2005/36/EZ u pogledu reguliranja i potrebe za reformom profesionalnih usluga (2017/2073(INI)) - IMCO - izvjestitelj: Nicola Danti (A8-0401/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju energetskom unijom, izmjeni Direktive 94/22/EZ, Direktive 98/70/EZ, Direktive 2009/31/EZ, Uredbe (EZ) br. 663/2009, Uredbe (EZ) br. 715/2009, Direktive 2009/73/EZ, Direktive Vijeća 2009/119/EZ, Direktive 2010/31/EU, Direktive 2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU i Direktive Vijeća (EU) 2015/652 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 (COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) - ENVI - ITRE - : Michèle Rivasi - izvjestitelj: Claude Turmes (A8-0402/2017)

- Izvješće o ženama, rodnoj ravnopravnosti i pravednoj klimatskoj politici (2017/2086(INI)) - FEMM - izvjestiteljica: Linnéa Engström (A8-0403/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijećao Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011 (COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)) - LIBE - izvjestiteljica: Monica Macovei (A8-0404/2017)

- Izvješće o provedbi Inicijative za zapošljavanje mladih u državama članicama (2017/2039(INI)) - EMPL - izvjestiteljica: Romana Tomc (A8-0406/2017)


10. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

—   (O-000094/2017) koje su postavili Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa i Anna Záborská, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano i Elly Schlein, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries i Norica Nicolai, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Terry Reintke i Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen i Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Daniela Aiuto, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Komisiji: Borba protiv trgovanja ženama i djevojčicama u svrhu seksualnog iskorištavanja i izrabljivanja radnika u EU-u (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017);

—   (O-000098/2017) koje je postavio Bernd Lange, u ime Odbora INTA, Komisiji: Poglavlja o trgovini i održivom razvoju u trgovinskim sporazumima EU-a (2017/2988(RSP)) (B8-0617/2017);

—   (O-000100/2017) koje je postavila Iskra Mihaylova, u ime Odbora DEVE, Komisiji: Provedba Uredbe (EU) br. 2015/1839 s obzirom na posebne mjere za Grčku (2018/2501(RSP)) (B8-0001/2018).


11. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica za siječanj 2018. (PE 616.538/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Ponedjeljak

Zahtjev kluba zastupnika GUE/NGL za prijedlog rasprave i glasovanja o izvješću Gabriela Mate (A8-0381/2017): Očuvanje ribolovnih resursa i zaštita morskih ekosustava putem tehničkih mjera.

Govorili su: Younous Omarjee, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je obrazložio zahtjev, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je zatražio da predsjednik upotrijebi članak 175. Poslovnika, i Gabriel Mato (izvjestitelj) koji se usprotivio dvama zahtjevima.

Parlament je poimeničnim glasovanjem (119 za, 224 protiv, 9 suzdržanih) odbio zahtjev.

Utorak

Zahtjev kluba zastupnika GUE/NGL da se pitanje za usmeni odgovor upućeno Vijeću o Sporazumu o zabrani nuklearnog oružja (O-000097/2017) uvrsti u dnevni red.

Govorili su: Miguel Viegas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je obrazložio zahtjev, te Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je predložio da se ta tema uvrsti u dnevni red sjednice u veljači.

Parlament je poimeničnim glasovanjem (144 za, 204 protiv, 5 uzdržanih) odbio zahtjev.

°
° ° °

Govorio je Mark Demesmaeker o činjenici da je skupini zastupnika zabranjen pristup zatvoru Estremeri radi posjeta pritvorenih katalonskih separatista te je zatražio da predsjednik stupi u kontakt sa španjolskim vlastima (Predsjednik je to primio na znanje).

°
° ° °

Srijeda

Nema predloženih izmjena:

Četvrtak

Zahtjev kluba zastupnika GUE/NGL da se izjava Komisije o masovnim otpuštanjimaa u europskim konkurentskim poduzećima – slučaj Siemensa, uvrsti u dnevni red.

Govorio je Martin Schirdewan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je obrazložio zahtjev.

Parlament je poimeničnim glasovanjem (168 za, 178 protiv, 12 suzdržanih) odbio zahtjev.

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik


12. Promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora ***I - Energetska učinkovitost ***I - Upravljanje energetskom unijom ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: José Blanco López (A8-0392/2017)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju energetskom unijom, izmjeni Direktive 94/22/EZ, Direktive 98/70/EZ, Direktive 2009/31/EZ, Uredbe (EZ) br. 663/2009, Uredbe (EZ) br. 715/2009, Direktive 2009/73/EZ, Direktive Vijeća 2009/119/EZ, Direktive 2010/31/EU, Direktive 2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU i Direktive Vijeća (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelji: Michèle Rivasi i Claude Turmes (A8-0402/2017)

José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi i Claude Turmes predstavili su izvješće.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Govorili su: Florent Marcellesi (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Bas Eickhout (izvjestitelj za mišljenje Odbora ENVI), Marijana Petir (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AGRI), Eleonora Evi (izvjestiteljica za mišljenje Odbora PETI), Jytte Guteland (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ENVI), Jens Rohde (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kathleen Van Brempt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Adam Gierek, Evžen Tošenovský, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Fredrick Federley, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Benedek Jávor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dario Tamburrano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Barbara Kappel, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Tibor Szanyi i Adam Gierek, Theresa Griffin, koja je također odgovorila na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Kateřina Konečná i Peter Liese, i Gerben-Jan Gerbrandy.

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

Govorili su: Xabier Benito Ziluaga, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Gunnar Hökmark, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Pavel Telička, João Ferreira, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Olaf Stuger, Angélique Delahaye, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Kateřina Konečná, Peter Liese, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Claude Turmes, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Edouard Martin, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Jo Leinen, Krišjānis Kariņš, Peter Kouroumbashev, Pilar Ayuso, Miapetra Kumpula-Natri i Flavio Zanonato.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Henna Virkkunen, Inés Ayala Sender, Zoltán Balczó i Franc Bogovič.

Govorio je Miguel Arias Cañete.

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

Govorili su: José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi i Claude Turmes.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.4 zapisnika od 17.1.2018., točka 10.5 zapisnika od 17.1.2018. i točka 10.6 zapisnika od 17.1.2018..


13. Očuvanje ribolovnih resursa i zaštita morskih ekosustava putem tehničkih mjera ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava tehničkim mjerama, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1343/2011 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

Gabriel Mato predstavio je izvješće.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Govorili su: Nicola Caputo (izvjestitelj za mišljenje Odbora ENVI), Alain Cadec, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Renata Briano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Peter van Dalen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio John Stuart Agnew, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marco Affronte, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Mike Hookem, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Sylvie Goddyn, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Yannick Jadot, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas i Jarosław Wałęsa.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Francisco José Millán Mon, Jérôme Lavrilleux, Marijana Petir, Seán Kelly, Notis Marias, Jan Huitema i João Ferreira.

Govorili su: Karmenu Vella i Gabriel Mato.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.3 zapisnika od 16.1.2018..


14. Mjere za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjive na području primjene Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom južnog Pacifika ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom južnog Pacifika (SPRFMO) [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

Linnéa Engström predstavila je izvješće.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Govorili su: Francisco José Millán Mon, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Czesław Hoc, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, i Gabriel Mato.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorio je Karmenu Vella.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorila je Linnéa Engström.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.1 zapisnika od 16.1.2018..


15. Provedba makroregionalnih strategija EU-a (rasprava)

Izvješće o provedbi makroregionalnih strategija EU-a [2017/2040(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

Andrea Cozzolino predstavio je izvješće.

Govorila je Corina Crețu (povjerenica Komisije).

Govorili su: Franc Bogovič, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Mercedes Bresso, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laurenţiu Rebega, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Andrey Novakov, Tonino Picula, Krzysztof Hetman i Andor Deli.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis, Rosa D'Amato, Ivana Maletić, John Howarth, Stanislav Polčák, Maria Grapini i Sirpa Pietikäinen.

Govorili su: Corina Crețu i Andrea Cozzolino.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.2 zapisnika od 16.1.2018..


16. Provedba Uredbe (EU) 2015/1839 o posebnim mjerama za Grčku (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000100/2017) koje je postavila Iskra Mihaylova, u ime Odbora DEVE, Komisiji: Provedba Uredbe (EU) br. 2015/1839 s obzirom na posebne mjere za Grčku (2018/2501(RSP)) (B8-0001/2018)

Iskra Mihaylova obrazložila je pitanje.

Corina Crețu (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Pascal Arimont, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Spyraki, Michela Giuffrida, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Matthijs van Miltenburg, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Lambert van Nistelrooij, Miltiadis Kyrkos i Manolis Kefalogiannis.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Spyraki, Kostas Chrysogonos i Stanislav Polčák.

Govorila je Corina Crețu.

Rasprava je zaključena.


17. Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana u kontekstu ciljeva održivoga razvoja do 2030. (kratko predstavljanje)

Izvješće o međunarodnom upravljanju oceanima: plan za budućnost naših oceana u okviru ciljeva održivog razvoja do 2030. [2017/2055(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: José Inácio Faria (A8-0399/2017)

José Inácio Faria održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Sirpa Pietikäinen, Linnéa Engström, Henna Virkkunen, Stanislav Polčák i Brian Hayes.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.4 zapisnika od 16.1.2018..


18. Žene, rodna ravnopravnost i pravednija klimatska politika (kratko predstavljanje)

Izvješće o o ženama, rodnoj ravnopravnosti i pravednoj klimatskoj politici [2017/2086(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Linnéa Engström (A8-0403/2017)

Linnéa Engström održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi i Marijana Petir.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.5 zapisnika od 16.1.2018..


19. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Ivan Štefanec, John Howarth, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Jordi Solé, Jörg Meuthen, Gilles Lebreton, Zoltán Balczó, Brian Hayes, Maria Grapini, Arne Gericke, Jozo Radoš, Lynn Boylan, Josep-Maria Terricabras, Sotirios Zarianopoulos, Sirpa Pietikäinen, Andrejs Mamikins, Yana Toom, Dariusz Rosati, Neena Gill, Jasenko Selimovic, Marijana Petir, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Iuliu Winkler, Michaela Šojdrová i Stanislav Polčák.


20. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 616.538/OJMA).


21. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:35 h.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Aguilera García, Albiol Guzmán, Atkinson, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi

Posljednje ažuriranje: 3. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti