Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 16 януари 2018 г. - Страсбург

2. Преглед на естонското председателство на Съвета (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Преглед на естонското председателство на Съвета (2017/2909(RSP))

Председателят направи кратко встъпително изказване, в което благодари на естонското председателство за свършената работа.

Jüri Ratas (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказа се Gunnar Hökmark, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD.

Изказаха се: Jean-Claude Juncker и Jüri Ratas.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Разискването приключи.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

Последно осъвременяване: 22 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност