Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 16. januar 2018 - Strasbourg

2. Status over det estiske rådsformandskab (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Status over det estiske rådsformandskab (2017/2909(RSP))

Formanden holdt en kort tale til indledning, hvori han takkede det estiske formandskab for dets arbejde.

Jüri Ratas (formand for Rådet) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Indlæg af Gunnar Hökmark for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Luke Ming Flanagan for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, og Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen.

Talere: Jean-Claude Juncker og Jüri Ratas.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)

Seneste opdatering: 3. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik