Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 16 stycznia 2018 r. - Strasburg

2. Bilans estońskiej prezydencji Rady (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Bilans estońskiej prezydencji Rady (2017/2909(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie przemówienie wprowadzające, w którym podziękował prezydencji estońskiej za wykonaną pracę.

Jüri Ratas (urzędujący przewodniczący Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrał Gunnar Hökmark w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Luke Ming Flanagan w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE i Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD.

Głos zabrali: Jean-Claude Juncker i Jüri Ratas.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności