Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 16 januari 2018 - Strasbourg

2. Återblick på det estniska rådsordförandeskapet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Återblick på det estniska rådsordförandeskapet (2017/2909(RSP))

Talmannen gjorde ett kortfattat inledningsanförande under vilket han tackade det estniska ordförandeskapet för dess arbete.

Jüri Ratas (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Gunnar Hökmark för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen.

Talare: Jean-Claude Juncker och Jüri Ratas.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

Senaste uppdatering: 3 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy