Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 16. ledna 2018 - Štrasburk

3. Závěry se zasedání Evropské rady ve dnech 14.–15. prosince 2017 (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Evropské rady a Komise: Závěry se zasedání Evropské rady ve dnech 14.–15. prosince 2017 (2017/2908(RSP))

Donald Tusk (předseda Evropské rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Rolandas Paksas za skupinu EFDD, Marcel de Graaff za skupinu ENF, a Zoltán Balczó – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupili: David Coburn, aby zvednutím modré karty položil otázku Zoltánu Balczóvi, který na otázku odpověděl, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, David Coburn, aby zvednutím modré karty položil otázku Elmaru Brokovi, Maria João Rodrigues k vedení rozpravy, Elmar Brok, který odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Elena Valenciano, Helga Stevens, Rina Ronja Kari, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos, Andrzej Grzyb, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Roberto Gualtieri, Luis de Grandes Pascual, Richard Corbett, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Seán Kelly, Paulo Rangel, Silvia Costa, Tonino Picula a Iratxe García Pérez.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Hilde Vautmans, Martina Anderson, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Diane Dodds, Nicola Caputo a Maria Grapini.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Vystoupili: Frans Timmermans (první místopředseda Komise) a Donald Tusk.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:44.)

Poslední aktualizace: 3. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí