Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 16. januar 2018 - Strasbourg

3. Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 14.-15. december 2017 (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen: Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 14.-15. december 2017 (2017/2908(RSP))

Donald Tusk (formand for Det Europæiske Råd) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen, Marcel de Graaff for ENF-Gruppen, og Zoltán Balczó, løsgænger.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: David Coburn, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Zoltán Balczó, som besvarede det, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, David Coburn, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Elmar Brok, Maria João Rodrigues, om afviklingen af forhandlingen, Elmar Brok, der besvarede blåt kort-spørgsmålet fra David Coburn, Elena Valenciano, Helga Stevens, Rina Ronja Kari, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos, Andrzej Grzyb, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Roberto Gualtieri, Luis de Grandes Pascual, Richard Corbett, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Seán Kelly, Paulo Rangel, Silvia Costa, Tonino Picula og Iratxe García Pérez.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Hilde Vautmans, Martina Anderson, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Diane Dodds, Nicola Caputo og Maria Grapini.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Talere: Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) og Donald Tusk.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet afbrudt kl. 11.44.)

Seneste opdatering: 3. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik