Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 16. siječnja 2018. - Strasbourg

3. Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 14. i 15. prosinca 2017. (rasprava)
CRE

Izjave Europskog vijeća i Komisije: Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 14. i 15. prosinca 2017. (2017/2908(RSP))

Donald Tusk (predsjednik Europskog vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Syed Kamall, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Takis Hadjigeorgiou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marcel de Graaff, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Govorili su: David Coburn radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Zoltán Balczó, koji je na pitanje odgovorio, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, David Coburn, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Elmar Brok, Maria João Rodrigues o tijeku rasprave, Elmar Brok, koji je odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Elena Valenciano, Helga Stevens, Rina Ronja Kari, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos, Andrzej Grzyb, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Roberto Gualtieri, Luis de Grandes Pascual, Richard Corbett, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Seán Kelly, Paulo Rangel, Silvia Costa, Tonino Picula i Iratxe García Pérez.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Hilde Vautmans, Martina Anderson, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Diane Dodds, Nicola Caputo i Maria Grapini.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

Govorili su: Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) i Donald Tusk.

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 11:44 h.)

Posljednje ažuriranje: 3. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti