Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 16 januari 2018 - Straatsburg

3. Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad op 14 en 15 december 2017 (debat)
CRE

Verklaring van de Europese Raad en de Commissie: Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad op 14 en 15 december 2017 (2017/2908(RSP))

Donald Tusk (voorzitter van de Europese Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie, en Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door David Coburn, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Zoltán Balczó, die hierop ingaat, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, David Coburn, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Elmar Brok, Maria João Rodrigues, over het verloop van het debat, Elmar Brok, die antwoordt op de " blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Elena Valenciano, Helga Stevens, Rina Ronja Kari, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos, Andrzej Grzyb, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Roberto Gualtieri, Luis de Grandes Pascual, Richard Corbett, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Seán Kelly, Paulo Rangel, Silvia Costa, Tonino Picula en Iratxe García Pérez.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Hilde Vautmans, Martina Anderson, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Diane Dodds, Nicola Caputo en Maria Grapini.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Commissie) en Donald Tusk.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 11.44 uur onderbroken.)

Laatst bijgewerkt op: 3 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid