Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 16 stycznia 2018 r. - Strasburg

3. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 14-15 grudnia 2017 r. (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Rady Europejskiej i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 14-15 grudnia 2017 r. (2017/2908(RSP))

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF, i Zoltán Balczó niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: David Coburn, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Zoltánowi Balczó, który udzielił odpowiedzi, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, David Coburn, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Elmarowi Brokowi, Maria João Rodrigues w sprawie przebiegu debaty, Elmar Brok, który udzielił odpowiedzi na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Elena Valenciano, Helga Stevens, Rina Ronja Kari, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Sotirios Zarianopoulos, Andrzej Grzyb, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Roberto Gualtieri, Luis de Grandes Pascual, Richard Corbett, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Seána Kelly'ego, Paulo Rangel, Silvia Costa, Tonino Picula i Iratxe García Pérez.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Hilde Vautmans, Martina Anderson, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Diane Dodds, Nicola Caputo i Maria Grapini.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Głos zabrali: Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Donald Tusk.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.44.)

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności