Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 16. januára 2018 - Štrasburg

3. Závery zo zasadnutia Európskej rady v dňoch 14. a 15. decembra 2017 (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie: Závery zo zasadnutia Európskej rady v dňoch 14. a 15. decembra 2017 (2017/2908(RSP))

Donald Tusk (predseda Európskej rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, Marcel de Graaff v mene skupiny ENF a Zoltán Balczó – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: David Coburn, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku, na ktorú odpovedal Zoltán Balczó, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, David Coburn, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Elmarovi Brokovi, Maria João Rodrigues k vedeniu rozpravy, Elmar Brok, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Elena Valenciano, Helga Stevens, Rina Ronja Kari, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos, Andrzej Grzyb, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Roberto Gualtieri, Luis de Grandes Pascual, Richard Corbett, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Seán Kelly, Paulo Rangel, Silvia Costa, Tonino Picula a Iratxe García Pérez.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Hilde Vautmans, Martina Anderson, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Diane Dodds, Nicola Caputo a Maria Grapini.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Vystúpili: Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Donald Tusk.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.44 h.)

Posledná úprava: 3. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia