Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 16 januari 2018 - Strasbourg

3. Slutsatser från Europeiska rådets möte den 14–15 December 2017 (debatt)
CRE

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte den 14–15 December 2017 (2017/2908(RSP))

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, Marcel de Graaff för ENF-gruppen, och Zoltán Balczó, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: David Coburn ställde en fråga ("blått kort") till Zoltán Balczó, som besvarade frågan, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, David Coburn, ställde en fråga ("blått kort") till Elmar Brok, Maria João Rodrigues om debattens förlopp, Elmar Brok, som besvarade David Coburns fråga (”blått kort”), Elena Valenciano, Helga Stevens, Rina Ronja Kari, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos, Andrzej Grzyb, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Roberto Gualtieri, Luis de Grandes Pascual, Richard Corbett, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Seán Kelly, Paulo Rangel, Silvia Costa, Tonino Picula och Iratxe García Pérez.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Hilde Vautmans, Martina Anderson, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Diane Dodds, Nicola Caputo och Maria Grapini.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.44.)

Senaste uppdatering: 3 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy