Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 16. januára 2018 - Štrasburg

5. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

5.2. Vykonávanie makroregionálnych stratégií EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

5.3. Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení***I (hlasovanie)

5.4. Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov v kontexte cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 (hlasovanie)

5.5. Ženy, rovnosť medzi ženami a mužmi a klimatická spravodlivosť (hlasovanie)
Posledná úprava: 3. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia