Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 16 januari 2018 - Strasbourg

5. Omröstning
Fullständigt förhandlingsreferat

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


5.1. Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

5.2. Genomförandet av EU:s makroregionala strategier (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

5.3. Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder***I (omröstning)

5.4. Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid i samband med målen för hållbar utveckling till 2030 (omröstning)

5.5. Kvinnor, jämställdhet och klimaträttvisa (omröstning)
Senaste uppdatering: 3 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy