Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 16 януари 2018 г. - Страсбург

6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Linnéa Engström - A8-0377/2017
Urszula Krupa и Daniel Hannan

Доклад Andrea Cozzolino - A8-0389/2017
Danuta Jazłowiecka, Момчил Неков, Stanislav Polčák и Michela Giuffrida

Доклад Gabriel Mato - A8-0381/2017
Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, John Flack, Sander Loones, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Diane James, Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jiří Pospíšil, Alex Mayer и Stanislav Polčák

Доклад José Inácio Faria - A8-0399/2017
Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák и Seán Kelly

Доклад Linnéa Engström - A8-0403/2017
Urszula Krupa, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez и Dubravka Šuica.

Последно осъвременяване: 22 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност