Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 16. ledna 2018 - Štrasburk

6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Linnéa Engström - A8-0377/2017
Urszula Krupa a Daniel Hannan

zpráva Andrea Cozzolino - A8-0389/2017
Danuta Jazłowiecka, Momchil Nekov, Stanislav Polčák a Michela Giuffrida

zpráva Gabriel Mato - A8-0381/2017
Rosa D'Amato za skupinu EFDD, John Flack, Sander Loones, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Diane James, Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jiří Pospíšil, Alex Mayer a Stanislav Polčák

zpráva José Inácio Faria - A8-0399/2017
Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák a Seán Kelly

zpráva Linnéa Engström - A8-0403/2017
Urszula Krupa, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez a Dubravka Šuica.

Poslední aktualizace: 3. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí