Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 16. januar 2018 - Strasbourg

6. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Linnéa Engström - A8-0377/2017
Urszula Krupa og Daniel Hannan

Betænkning: Andrea Cozzolino - A8-0389/2017
Danuta Jazłowiecka, Momchil Nekov, Stanislav Polčák og Michela Giuffrida

Betænkning: Gabriel Mato - A8-0381/2017
Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, John Flack, Sander Loones, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Diane James, Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jiří Pospíšil, Alex Mayer og Stanislav Polčák

Betænkning: José Inácio Faria - A8-0399/2017
Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák og Seán Kelly

Betænkning: Linnéa Engström - A8-0403/2017
Urszula Krupa, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez og Dubravka Šuica.

Seneste opdatering: 3. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik