Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 16 januari 2018 - Straatsburg

6. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Linnéa Engström - A8-0377/2017
Urszula Krupa en Daniel Hannan

Verslag Andrea Cozzolino - A8-0389/2017
Danuta Jazłowiecka, Momchil Nekov, Stanislav Polčák en Michela Giuffrida

Verslag Gabriel Mato - A8-0381/2017
Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, John Flack, Sander Loones, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Diane James, Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jiří Pospíšil, Alex Mayer en Stanislav Polčák

Verslag José Inácio Faria - A8-0399/2017
Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák en Seán Kelly

Verslag Linnéa Engström - A8-0403/2017
Urszula Krupa, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez en Dubravka Šuica.

Laatst bijgewerkt op: 3 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid