Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 16 januari 2018 - Strasbourg

6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Linnéa Engström - A8-0377/2017
Urszula Krupa och Daniel Hannan

Betänkande Andrea Cozzolino - A8-0389/2017
Danuta Jazłowiecka, Momchil Nekov, Stanislav Polčák och Michela Giuffrida

Betänkande Gabriel Mato - A8-0381/2017
Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, John Flack, Sander Loones, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Diane James, Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jiří Pospíšil, Alex Mayer och Stanislav Polčák

Betänkande José Inácio Faria - A8-0399/2017
Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák och Seán Kelly

Betänkande Linnéa Engström - A8-0403/2017
Urszula Krupa, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez och Dubravka Šuica.

Senaste uppdatering: 3 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy