Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 16. ledna 2018 - Štrasburk

10. Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 105 odst. 6 a čl. 106 odst. 4 písm. d) jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu informoval předsedu Parlamentu, že nebyla vznesena žádná námitka vůči:

- doporučení výboru ENVI nevyslovit námitku proti návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 389/2013 o vytvoření registru Unie (D054274-02 - 2017/3013(RPS)) (B8-0041/2018)

Pokud se do dvaceti čtyř hodin po oznámení v plénu politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nevysloví proti doporučení, považuje se toto doporučení za schválené. V opačném případě se o něm hlasuje.

Doporučení je po dobu trvání tohoto dílčího zasedání k dispozici na intranetových stránkách Europarl.

Poslední aktualizace: 3. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí