Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 16 januari 2018 - Straatsburg

10. Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 105, lid 6, en artikel 106, lid 4, onder d), van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 105, lid 6, van het Reglement deelt de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters aan de Voorzitter van het Parlement mede dat geen enkel bezwaar is gemaakt tegen:

- Aanbeveling van de Commissie ENVI om geen bezwaar te maken tegen het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 389/2013 van de Commissie tot instelling van een EU-register (D054274-02 - 2017/3013(RPS)) (B8-0041/2018)

Indien binnen een termijn van vierentwintig uur tegen deze aanbeveling geen bezwaar wordt gemaakt door een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, dan wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. Is dit wel het geval, dan wordt zij in stemming gebracht.

De aanbeveling staat gedurende deze vergaderperiode op Europarl.

Laatst bijgewerkt op: 3 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid