Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 16 stycznia 2018 r. - Strasburg

10. Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 105 ust. 6 oraz art. 106 ust. 4 lit. d) Regulaminu)

Zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji powiadomił przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, że nie zgłoszono sprzeciwu wobec:

- Zalecenia komisji ENVI w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji nr 389/2013 ustanawiające rejestr Unii (D054274-02 - 2017/3013(RPS)) (B8-0041/2018)

Jeżeli w terminie dwudziestu czterech godzin żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie wyrażą sprzeciwu wobec tego zalecenia, uzna się je za przyjęte. W przeciwnym razie zostanie poddane pod głosowanie.

Zalecenie jest dostępne na stronie Europarl przez cały czas trwania obecnej sesji plenarnej.

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności