Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 16. ledna 2018 - Štrasburk

13. Situace v Keni (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Keni (2018/2511(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komise) učinila prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Bogdan Brunon Wenta za skupinu PPE, Julie Ward za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Raymond Finch za skupinu EFDD, Philippe Loiseau za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, David McAllister, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lucke, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Joachim Zeller, Neena Gill, Lola Sánchez Caldentey, Stanislav Polčák a Francisco Assis.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Jiří Pospíšil, Andi Cristea a Michela Giuffrida.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michael Gahler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias a Georgios Epitideios.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 3. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí