Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 16. jaanuar 2018 - Strasbourg

13. Olukord Keenias (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Keenias (2018/2511(RSP))

Cecilia Malmström (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Bogdan Brunon Wenta fraktsiooni PPE nimel, Julie Ward fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Raymond Finch fraktsiooni EFDD nimel, Philippe Loiseau fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), David McAllister, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lucke, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Joachim Zeller, Neena Gill, Lola Sánchez Caldentey, Stanislav Polčák ja Francisco Assis.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Jiří Pospíšil, Andi Cristea ja Michela Giuffrida.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michael Gahler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Cecilia Malmström.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 3. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika